I.Szervezeti, személyzeti adatok

  I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

  

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Szerv neve:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat

Székhelye:

8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.

Postai címe:

8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.

Telefon:

30/760-1954

Fax:

Elektronikus levélcím:

zsoltzenger@gmail.com mailto:bohonye@somogy.hu

honlap:

www.nemeskisfalud.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

8719 Böhönye, Fő u. 26.               85/522-004

 

2. Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Hivatalvezető: Dr. Hornung Judit Jegyző (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Jegyzője)

Adóügyi Ügyintéző: Kalocsai József

Gazdasági vezető: Gulyás Anita

Anyakönyvvezető: Majzik-Barta Zsuzsanna

Igazgatási és munkaügyi Ügyintéző: Varga Barbara

Szociális Ügyintéző: Bencze Judit

Titkárság: Gaálné Horváth Piroska

Pénzügyi Ügyintézők: Ács-Jebektor Józsefné, Nagy-Francsics Anita, Koleszár Réka, Tóth-Kuczkó Réka

Pályázati és Önkormányzati referens: -

Hivatalsegéd, takarító: -

 

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete:

Polgármester: Zenger Zsolt

Alpolgármester: Kovács Krisztián

Képviselők:

Jani Gergely

Kakas István

Mezőfi Mihály

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím).

Központi fax szám: 85/522-005

e-mail cím: bohonye@somogy.hu

Hivatalvezető: Dr. Hornung Judit Jegyző (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Jegyzője)

Elérhetősége: 85/522-004/2, jegyzo@bohonye.hu

Zenger Zsolt Polgármester

Elérhetősége: 30/760-1954, zsoltzenger@gmail.com

Név

E-mail

Telefonszám+mellék

Adóügyi Ügyintéző: Kalocsai József

kalocsai.jozsef@bohonye.hu

85/522-004/6

Anyakönyvvezető: Majzik-Barta Zsuzsanna

majzik.zsuzsanna@bohonye.hu

85/522-004/3

Gazdasági vezető: Gulyás Anita

gulyas.anita@bohonye.hu

85/522-004/9

Igazgatási és munkaügyi-ügyintéző:

Varga Barbara

igazgatas.bohonye@gmail.com

85/522-004/6

Szociális Ügyintéző: Bencze Judit

bencze.judit@bohonye.hu

85/522-004/5

Titkárság: Gaálné Horváth Piroska

titkarsag@bohonye.hu

85/522-004/5

Pályázati referens:

Pénzügyi Ügyintéző: Ács-Jebektor Józsefné

acsne.tunde@bohonye.hu

85/522-004/9

Pénzügyi Ügyintéző: Koleszár réka

koleszar.reka@bohonye.hu

85/522-004/7

Pénzügyi Ügyintéző: Tóth-Kuczkó Réka

kuczko.reka@bohonye.hu

85/522-004/7

Pénztár: Nagy-Francsics Anita

nagy.francsics.anita@bohonye.hu

85/522-004/8

 

   

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje 

Hétfő

08.00.12.00

13.00-16.00

Teljes körű

Kedd

szünnap

szünnap

Szerda

08.00-12.00

13.00-17.00

Teljes körű

Csütörtök

szünnap

szünnap

Péntek

08.00-12.00

teljes körű

 

A polgármester ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-Péntek

07.30-15.30

Kérjük szíveskedjen telefonon  előre egyeztetni!

 A jegyző ügyfélfogadási rendje:

Szerda

08.00-12.00

13.00-15.30

Teljes körű

 Marcali Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási rendje:

Szerda

12.00-14.00

 8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.

Az ügysegéd Kameráné Salekovics Margit Telefonszáma: 70/698-8937. Kérjük előre egyeztetni a szerdai ügyfélfogadással kapcsolatban.

 

Körzeti megbízott elérhetősége

Rendőrkapitányság Marcali Böhönye Rendőrőrs

Körzeti megbízott neve

Telefonszáma

Fogadóóra helye

Fogadóóra ideje

Működési körzet

Kuti Dezső

r. őrm.

20/285-70-18

KutiD@somogy.police.hu

Böhönye, Kossuth L. u. 8.

minden hónap páratlan csütörtök 10.00-11.00 óra

között

Böhönye

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nemeskisfaludi képviselő-testület tagjai:

Zenger Zsolt

Polgármester

Kovács Krisztián

Alpolgármester

Jani Gergely

Képviselő

Kakas István

Képviselő

Mezőfi Mihály

Képviselő

 

  

 Ügyrendi  Bizottság:

Mezőfi Mihály

 elnök

Jani Gergely

bizottság tagja

Kakas István

bizottság tagja

    

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Magyar Államkincstár (gov.hu)

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Elérhetőségek

Cím:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Levelezési cím:

7401 Kaposvár, Pf. 281.

Telefon:

(82) 502-600 

Fax:

(82) 502-603

E-mail:

hivatal@somogy.gov.hu

 

 

Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

Honlap készítés